Kontakta oss

Vi som jobbar med Framtidsveckan i Örebro län är nätverket Regional Omställning i Samverkan, ROS. I nätverket ingår bl a länsorganisationen för Hela Sverige ska Leva, Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro pastorat och Framtiden i våra händer.

ROS vill samarbeta brett för att stödja, inspirera och bidra till en hållbar framtid. Vi vill frigöra innovativiteten, mobilisera allmänheten, samt möjliggöra strategisk samverkan – att utveckla lärande samhällen. Det är viktigt för hållbara samhällen att människor upplever mening och delaktighet genom nätverk och relationer.

Du når oss via E-post: ROS.Orebrolan@gmail.com

Maria Westerholm är vår kontaktperson för Framtidsveckan. Hon bevakar mejlen och kan även nås på telefon: 073-3480589