Kläder, Konsumtion och Hållbarhet

lördag 5 oktober 2019 – 14:00 - 15:00

Vi köper dubbelt så mycket kläder idag som vid millennieskiftet. Ett plaggs levnadslängd är lite drygt två år. Samtidigt hör vi hur klädindustrin genererar mer växthusgaser än flyg och sjöfart tillsammans. Det här förstår ju alla att det inte en hållbar utveckling.

Hur ska man då tänka kring kläder? Kan man lita på de märkningar som finns i klädbutiker? Vilka material har mest respektive minst miljöpåverkan?

Välkomna till en föreläsning då vi tacklar frågan om hållbarhet i textilbranschen.

Plats

Skölds torp, Latorp

Arrangör

Latorps byalag http://www.ateljeaterbruk.se/

Kontaktperson

Sara Hillersberg, shillersberg@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan

Kategorier