Konferens – Maskulinitet – klimatet, möjligheterna, motståndet

onsdag 9 oktober 2019 – 08:30 - 16:00

Maskulinitet i förändring är en konferensserie som belyser aktuell forskning såväl som praktiskt arbete. Konferensserien har ett brett köns- och genusperspektiv, men har en särskild betoning på pojkar, män och maskulinitet. Konferenserna har genomförts sedan 2010 och sker i samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro läns idrottsförbund.

Hur hänger maskulinitet ihop med klimatfrågor? Vad behöver förändras på ett individuellt respektive strukturellt plan? Våra konsumtionsvanor och identiteter påverkar i olika grad miljöerna vi lever i men inramas också av mer strukturella faktorer som exempelvis infrastruktur eller transportmöjligheter. I årets konferens är syftet att fördjupa våra kunskaper kring maskulinitet, makt och klimatfrågor med några konkreta förslag till förändring.

Konferensen vänder sig till dig som är politiker, arbetar inom statlig eller kommunal
förvaltning, är verksam inom ideell sektor, är genusforskare eller är intresserad av området.

Anmälan
Deltagande är gratis. Anmälan görs senast den 25 september längre ner på denna sida. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch.

Läs mer & anmäl dig här: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser—orebro/2019-06-11-konferens—maskulinitet—klimatet-mojligheterna-motstandet.html

Karta Otillgänglig

Plats

Wilandersalen, Örebro universitetssjukhus

Arrangör

Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län, ÖLIF

Kontaktperson

Klara Bolinder, Samordnare Mäns våld mot kvinnor, 010-224 87 58 klara.bolinder@lansstyrelsen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser---orebro/2019-06-11-konferens---maskulinitet---klimatet-mojligheterna-motstandet.html