Naturens rättigheter – nu är det dax!

onsdag 5 oktober 2016 – 19:00 - 21:00

Lokal: Rosa, Tegelbruket i Örebro

pellaportra%cc%88tt180x270Pella Thiel berättar om arbetet med FN-rapporten Harmony with Nature

Vi lever i en tid av artutrotning och förstörelse av ekosystem, och behovet av nya förhållningssätt blir allt tydligare. Hur kan spelreglerna för vad som är tillåtet att göra mot ekosystemen förändras?

Naturens rättigheter är ett av de mest spännande och banbrytande förslagen för bättre relationer mellan det mänskliga samhället och ekosystemen. Pella Thiel och Henrik Hallgren från End Ecocide Sweden & Lodyn deltog i våras i en FN-ledd dialogprocess för naturens rättigheter under rubriken ”Harmony with Nature”. Fokus var att hitta sätt att omskapa system för mänsklig styrning (governance) så att de utgår ifrån att Jorden, inte människan, är i centrum. En rapport överlämnades till FN:s generalförsamling i september.

Efter föredragningen följer samtal med Pella och Henrik. Välkomna!

Läs mer: www.lodyn.se
www.harmonywithnatureun.org

Plats

Tegelbruket, Örebro

Arrangör

Naturskyddsföreningen

Kontaktperson

Kajsa Grebäck, 072 5460106 Kajsa.Greback@naturskyddsforeningen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan