Online/Distanskurs – Framtidens bank i framtidensby

fredag 16 oktober 2020 - lördag 17 oktober 2020 – 00:00

En öppen, interaktiv online workshop om framtidens etiska banker. Delta i rörelsen för en hållbar cirkulär ekonomi med rättvisa pengar, som respekterar rättigheter för både människor och natur! Vilken roll kan en modern bankrörelse spela för en hållbar omställning?

BAKGRUND & SAMMANHANG: Etik är samtal om den moraliska kompassen i samhället, som idé och praktik. Etik och hållbarhet hänger samman. Inom ekonomin behövs idag bank- och penningsystem som sätter människor och miljö före aktieägare och vinster – ett viktigt steg för att klara omställningen till hållbarhet.

MEDARRANGÖRER:
JAK Medlemsbank (Falun/Borlänge lokalavdelning)
Ekopedagogiska föreningen

JAK har ambitionen att leda utvecklingen av etiska banker. I detta ingår att utforska lokal finansiering för att möjliggöra hållbara lokalsamhällen i balans med naturen. Det är lokalt som globala kriser kan mötas och hanteras, där sammanstrålar utmaningarna och möjligheterna. Hur kan etiska banker och deras medlemmar, liksom andra ekonomiska aktörer, verka för och bidra till en hållbar ”glokal” kultur byggd på tillit och relationer istället för tillväxt och transaktioner? Där pengar förenar och ger nytt liv, istället för att splittra och utarma livet på jorden?

INNEHÅLL I KURSEN: Under workshopen blandas dialog och reflektion med föreläsningar och övningar.
Genom ekopedagogiken får vi stöd i ett ekologiskt baserat lärande, där vi bland annat utforskar:

• Hållbar omställning: vår tids utmaning.
• Visionen: cirkulär, regenerativ ekonomi.
• Hållbara bank- och penningsystem.
• Etik, moral och kultur i bankvärlden.
• Lokal finansiering: praktiska exempel.

Dessutom tittar vi närmare på möjligheten att vidareutveckla nätverk för samverkan kring god banketik, en gemensam plattform för en starkare röst i samhället.
Var hittar vi hävstängerna för att vända utvecklingen? Hur kan vi agera i dessa frågor och lära av och med varandra?

Välkommen till tre dagar där vi sprider ringar på vattnet och bidrar till att möjliggöra finansieringen av en hållbar omställning!

LÄNK TILL ANMÄLAN: Information om kursen och anmälan hittar du på: karlskogafolkhogskola.se
(Direktlänk till ansökan Schoolsoft):

OBS – Först till kvarn, begränsat antal platser! Anmäl dig senast 9 oktober.

Workshopen leds av ekopedagogerna Ingrid och Nikolas Berg, som även är huvudansvariga för den ettåriga utbildningen ”Framtidens by – bredbandsbullerbyar” på Karlskoga folkhögskola.

Karta Otillgänglig

Plats

Karlskoga folkhögskola

Arrangör

Karlskoga folkhögskola/JAK Medlemsbank/Ekopedagoiska föreningen https://karlskogafolkhogskola.se/online-distanskurs-16-18-10-framtidens-bank-i-framtidens-by/

Kontaktperson

Ingrid och Nicolas Berg, 0586-646 00 info@karlskogafhs.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan