Stora Holmen, grillplatsen

Adress
Fredsgatan 39,
703 62 Örebro

Kommande programpunkter