Rättvis och miljösmart mobiltelefoni med Fairphone

lördag 7 oktober 2017 – 13:00 - 14:30

Visste du att mineralerna i din mobil och dina elektronikprylar till stor del kommer från konfliktområden där de gynnar krigsherrar? Kent Vilhelmsson från ETC berättar om hur elektronikbranschen ser ut idag ur ett miljö- och rättviseperspektiv – och hur alternativet Fairphone ser ut. ETC använder och säljer Fairphone för att arbetet med att förändra världen måste ske på många plan.

Plats

ABF i Örebro

Arrangör

ETC www.etc.se

Kontaktperson

Ulrika Lindahl, 070-395 01 94 ulrika.lindahl@etc.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan