Så räddar solen världen

tisdag 27 september 2016 – 18:30 - 21:00

Johan Ehrenberg journalist, författare, debattör och företagare (ETC, Egen El) pratar solel.

  • 40 år som gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände de här åren. Utifrån sin nya bok Falska minnen tar Johan upp 4 grundförändringar som skapat problemen vi står inför.
  • Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får det fortsätta. Och vad är medias berättelse egentligen?
  • ALLSÅNG
  • Visst kan solen rädda världen och din stad. men hur?
  • Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken.

Linde Energi ger kort information om solcellspaket för privatbostäder.

Tillsammans skapar vi framtidens energilösningar!

Plats

Församlingshemmet

Arrangör

Solel i Lindesberg http://www.solelilindesberg.se/

Kontaktperson

Ordf. Sofie Semstrand, 070-659 56 91 epost@solelilindesberg.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan