Samtal om Hjulsjöbygdens framtid

onsdag 2 oktober 2019 – 18:30 - 20:00

Då har vi kommit fram till ett sista möte kring Hjulsjöbygdens framtid. Möte nummer 3.
På detta möte kommer vi att presentera resultatet av en enkät som skickats ut i bygden. Vi kommer även att tillsammans samtala kring dessa resultat och möjliga projekt som vi (Erika Lindholm och Alexander Baker) och eventuellt ni har på förslag. Vi kommer att diskutera både kortsiktiga och långsiktiga projekt.
Slutligen kommer vi att samtala kring hur vi går vidare rent praktiskt tillsammans som bygd mot vår gemensamma framtid efter denna förstudie.

Vi har många spännande idéer utifrån enkätsvaren och våra 2 tidigare gemensamma möten under året! Vi vill bolla dom med er! Det bjuds på kaffe och kaka!

Alla är välkomna att delta oavsett tidigare deltagande.

Karta Otillgänglig

Plats

Hjulsjö Församlingsgård

Arrangör

Örebro Region https://www.facebook.com/Hjulsj%C3%B6bygden-628933184235316/

Kontaktperson

Erika Lindholm, 0790147645 erikalindholmmusik@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan