Seminarium – Friluftsliv för god folkhälsa

torsdag 4 oktober 2018 – 09:00 - 16:00

Friluftsliv har mycket stor betydelse för hur vi mår. Att vara utomhus och vistas i naturen är viktigt för både den fysiska och den psykiska hälsan. På årets seminarium lyfter vi därför fram friluftslivsmålet Friluftsliv för god folkhälsa, Seminariet är en fortsättning på tidigare seminarium om friluftsliv och naturturism 2016 och 2017.

Syftet med dagen är belysa hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för att vi regelbundet kan vistas i natur- och kulturlandskapet. Förmiddagen bjuder på föreläsningar om omtyckta landskap, varför vi mår bra av att vistas i naturen samt ett inspirationsföredrag om smakrik och nyttig mat för friluftslivet. Eftermiddagen tar upp om möjligheten till samplanering i skogen samt fyra workshops – du kan välja två av dem.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till entreprenörer och organisationer inom friluftsliv och naturturism likaväl som representanter för skogssektorn och LRF. Vi vänder oss även till samhällsplanerare och folkhälsosamordnare och andra tjänstepersoner inom kommuner och Region Örebro län som arbetar med eller har koppling till friluftsliv och naturturism. Intresserad allmänhet är alltid välkommen.

Precis som tidigare år finns det möjligheten att ställa ut eget material för den som önskar marknadsföra sin verksamhet.

Seminariet är en del i Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete och anordnas i samarbete med Region Örebro län.

Program för seminariedagen Friluftsliv för god hälsa: Se länk.

Plats

City Konferenscenter

Arrangör

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser---orebro/2018-06-11-friluftsliv-for-god-folkhalsa.html

Kontaktperson

, Ulf Sandström ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2018-09-27.