Seminarium: Tillgänglig natur för alla

torsdag 3 oktober 2019 – 09:15 - 16:00

Hur vi kan tillgängliggöra natur- och kulturlandskapet för alla människor, oavsett funktionsnedsättningar, ålder, tidigare erfarenheter, ekonomiska förutsättningar eller andra faktorer? Välkommen till en dag utomhus där vi får dela erfarenheter, lyssna på experter och pröva på olika aktiviteter.

Målgrupp
Seminariet vänder sig till organisationer och entreprenörer inom friluftsliv och naturturism i Örebro län. Vi vänder oss även till samhällsplanerare och folkhälsosamordnare och andra tjänstepersoner inom kommuner och Region Örebro län som arbetar med eller har koppling till friluftsliv och naturturism. Intresserad allmänhet är alltid välkommen.

Mer info & anmälan senast 23/9  via länken: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser—orebro/2019-09-06-tillganglig-natur-for-alla.html

Karta Otillgänglig

Plats

Stora Hjortstorp i Oset och Rynningevikens naturreservat (bakom Elektroskandia)

Arrangör

Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län m fl https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser---orebro/2019-09-06-tillganglig-natur-for-alla.html

Kontaktperson

Daniel Gustafson, Länsstyrelsen i Örebro län, 010-224 87 53 daniel.gustafson@lansstyrelsen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/kalenderhandelser---orebro/2019-09-06-tillganglig-natur-for-alla.html