Sponsorer

ROS (Regional Omställning i Samverkan) – det ideella nätverket till en stödjande struktur för ett hållbart Örebro län söker ständigt stöd för att vi tillsammans ska bygga upp ett Regionalt Omställningscentrum.  Ideell, privat eller offentlig aktör, alla är välkomna att utveckla det. Vill du stödja oss? Kontakta ROS.Orebrolan@gmail.com. I år har vi fått stöd från:

orebro-kommunlogotyp_90  Landsbygdsnämnden, Örebro kommun

lft Landets Fria Tidning – temaområde Omställning