Kontakta oss

Vi som jobbar med Framtidsveckan i Örebro län är nätverket Regional Omställning i Samverkan, ROS. I nätverket ingår bl a länsorganisationen för Hela Sverige ska Leva, Örebro läns bildningsförbund, Naturskyddsföreningen Örebro län, Coompanion Mälardalen.

ROS vill samarbeta brett för att stödja, inspirera och bidra till en hållbar framtid. Vi vill frigöra innovativiteten, mobilisera allmänheten, samt möjliggöra strategisk samverkan – att utveckla lärande samhällen. Det är viktigt för hållbara samhällen att människor upplever mening och delaktighet genom nätverk och relationer.

Du når oss via E-post: ROS.Orebrolan@gmail.com

Maria Westerholm är vår kontaktperson för Framtidsveckan. Hon bevakar mejlen och kan även nås på telefon: 073-3480589