Lönsamma affärer på solel – Visst är det möjligt!

torsdag 29 september 2016 – 13:00 - 16:00

Lönsamma affärer på solel- Visst är det möjligt!

– Hur kan solel bli en del i ditt företags affärsstrategi och hållbarhetsarbete?
– Vad driver företag som idag satsar på solel?
– Hur blir solel en god affär för såväl fastighetsägare som hyresgäst?

Vid seminariet ges exempel olika sätt att göra affärer på solel utifrån hur föregångare arbetar idag. Möjlighet kommer finnas att diskutera vilka affärsmodeller som kan passa ditt företags förutsättningar bäst.

Seminarie om projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige som drivs av Region Örebro län. Projektet syftar till att öka kunskap och främja investeringar i solel genom bl.a. seminarier och workshops.

Målgruppen är små och medelstora företag och aktörer som vill investera eller utveckla marknaden för solel. Fokus kommer ligga att på att ge olika exempel på hur man göra affärer kring solel, där samarbetet mellan Klövern och WSP kommer vara ett exempel.

Plats

WSP kontoret i Örebro

Arrangör

Region Örebro län https://www.regionorebrolan.se/sv/regional-utveckling/energi-klimat-och-miljo1/energiforsorjning/solel/

Kontaktperson

Dag Lundblad, 019-602 63 29 dag.lundblad@regionorebrolan.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

dag.lundblad@regionorebrolan.se

Kategorier