Idévagnen kommer till Karlskoga och Degerfors.

måndag 2 oktober 2017 – 14:00 - 18:00

Du kanske har funderat på hur företag kan ta ett större samhällsansvar, hur våra nyanlända kan inkluderas på ett bättre sätt eller hur äldres kompetenser kan tas tillvara?

Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län består av organisationer, föreningar, kommuner, regionen, länsstyrelsen och universitetet. Vi kan hjälpa dig att utveckla din idé, hitta finansiering och samarbetspartners.
Möt idévagnen i Karlskoga och Degefors den 2 oktober!
Kom till vår husvagn på Medborgarplatsen i Degerfors kl. 10 – 13. Till Alfred Nobels torg i Karlskoga kommer vi kl. 14 – 18.
Vi bjuder på fika!

Om du har frågor, hör av dig till:

Anders Bro, Utvecklingsledare,
Region Örebro län, 019-602 73 94, anders.bro@regionorebrolan.se

Anders Johansson, Coompanion,
070-235 94 98 anders.johansson@coompanion.se

Vill du veta mer? Läs mer på: www.so-in.se och Facebook.com/partnerskapetforsocialainnovationer

Plats

Alfred Nobels Torg i Karlskoga

Arrangör

Partnerskapet för sociala innovationer http://www.so-in.se/

Kontaktperson

Mikael Norberg, 0721414040 mikael.norberg@regionorebrolan.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan

Kategorier