Klimatsamtal med temat ”Återbruk och gemensamt ägande i Degerfors”

tisdag 17 september 2019 – 15:30 - 17:30

Tisdag den 17 september kl. 15.30 – 17.30 arrangerar vi ett klimatsamtal med temat ”Återbruk och gemensamt ägande i Degerfors” på Märtas konditori, vid torget i Degerfors.

Vi har bjudit in alla politiska partier att delta i en politikerpanel, samt aktörer i kommunen som är verksamma inom området. Samtalet kommer att ledas av en moderator. Alla intresserade är varmt välkomna.

Privat konsumtion orsakar stora koldioxidutsläpp och belastar miljön på många sätt. Det finns stora vinster i att göra det enklare för invånare i Degerfors kommun att reparera, återbruka och äga saker tillsammans. Målet med klimatsamtalet är att det ska leda till genomförbara förslag inom detta område. Vi har förberett frågor till samtalet. Affisch och frågor finns i bifogat dokument för den som är intresserad.

Affisch17sept_pdf
Frågeställningar till klimatsamtalet om Återbruk och reparation, Gemensamt ägande etc

 

Karta Otillgänglig

Plats

Märtas konditori

Arrangör

Degerfors klimatnätverk

Kontaktperson

Johanna Ghattas, johanna.ghattas@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan

Kategorier