Seminarium om Friluftsliv och naturturism

torsdag 6 oktober 2016 – 09:00 - 16:00

Syftet med seminariet är att aktörer inom friluftsliv och naturturism samt boendeanläggningar på landsbygden i Örebro län ska få inspiration, mötas ochutbyta erfarenheter. Målet är att utveckla både friluftslivet och naturturism i länet.

Förmiddagen innehåller inspirationsföreläsningar medan eftermiddagen bjuder på workshops. Varje workshop börjar med ett par presentationer och avslutasmed ett diskussionspass. Anteckningar från alla workshops sammanställs ochskickas sedan till deltagarna. Ett mer detaljerat program finns på webbsidan.

Plats

City Konferenscenter

Arrangör

Länsstyrelsen i Örebro län i samarbete med Karlskoga kommun, Region Örebro län och Sveaskog. http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/kalender/2016/Pages/Seminarium-Friluftsliv-naturturism.aspx

Kontaktperson

Ulf Sandström, 010-2248784 ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Kategorier