Friluftsliv och naturturism i Örebro län

torsdag 5 oktober 2017 – 09:00 - 16:00

Hur kan vi tillsammans hitta gemensamma lösningar för att utveckla friluftslivet och naturturismen i Örebro län? Vilka är utmaningarna? Finns det intressekonflikter mellan olika sektorer? Den 5 oktober träffas vi och diskuterar olika aktörers intressen och behov. Seminariet är en uppföljning av fjolårets seminarium på samma tema.

Syftet med dagen är att berörda aktörer ska få inspiration, mötas och utbyta erfarenheter, med det gemensamma målet att utveckla friluftsliv och naturturism i Örebro län. Allemansrätten är här en viktig grund och är även utgångspunkt för den nationella friluftslivspolitiken.

Förmiddagen bjuder på ett panelsamtal som föregås av föreläsningar. Eftermiddagen erbjuder konkreta tips på hur du som företagare kan utveckla din verksamhet samt tre workshopar. Varje workshop inleds med presentationer och följs av diskussionspass. Anteckningar från workshoparna skickas ut till deltagarna i efterhand.

Det finns möjlighet att ställa ut eget material för den som önskar marknadsföra sin verksamhet.

Inbjudna aktörer
Dagen vänder sig till entreprenörer och organisationer inom friluftsliv och naturturism, skogsägare och organisationer kopplade till skogssektorn och lantbruk, kommuner, myndigheter och intresserade privatpersoner.

Program
09.00 Registrering, kaffe/te med smörgås

09.30 Välkomna! Länsstyrelsens uppdrag Friluftsliv
Maria Larsson, Landshövding i Örebro län
Ulf Sandström, samordnare friluftsliv, Länsstyrelsen i  Örebro län

09.50 Allemansrätten och naturturism
Leif Öster, Dalagård

10.10 Friluftslivet och naturturism idag och framtida utveckling
Svenska turistföreningen STF

10.30 Korta presentationer av representanter för skogssektorn
Bergvik Skog AB, LRF, Häradsskog, Mellanskog,  Skogsstyrelsen, Ösjönäs,
Dalagård och STF från  turistnäringen, Region Örebro län

11.05 Paus

11.15 Panelsamtal samt frågestund med ovan representanter
Moderator: Ulf Sandström

12.10 Lunch
Lunch serveras här på City konferenscenter en trappa
upp. Välj ur buffé.

13.00 Internationell marknadsföring av svensk  naturturism
Jenny Jonevret, Senior projektledare Visit Sweden

13.45 Workshops

1. Utveckling av naturturism i och runt Tivedens nationalpark
2. Fasaskogen i södra Kilsbergen
3. Planerings- och förvaltningsfrågor i landskap med flera användare

14.45 Kaffe/te med godisbit
Mingel med representanter från företag, kommuner m.fl.

15.15 Återsamling med diskussioner utifrån workshoparna
Ulf Sandtröm, workshopledarna

15.55 Avslutning
Ulf Sandström

Skicka gärna in frågor i förväg till panelsamtalet. Maila dem till ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Anmälan
Anmäl dig senast den 2 oktober via länk längre ner på sidan. Vid anmälan väljer du en av tre workshops. Länk till anmälan.
http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/kalender/Pages/Anmalningsformular.aspx?activity=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fOrebro%2fSv%2fkalender%2f2017%2fSidor%2ffriluftsliv-och-naturturism-i-Orebro-lan.aspx&activityWeb=http%3a%2f%2fwwwstart.lansstyrelsen.se%2fOrebro%2fSv%2fkalender%2f2017

Dagens arrangeras i samarbete med Region Örebro län.

Plats

City Konferenscenter

Arrangör

Länsstyrelsen i Örebro http://www.lansstyrelsen.se/Orebro/Sv/kalender/2017/Sidor/friluftsliv-och-naturturism-i-Orebro-lan.aspx

Kontaktperson

Ulf Sandström, 010-2248784 ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se