Eftermiddagsföreläsning om matsvinn och resursslöseri inom livsmedelskedjan.

måndag 2 oktober 2017 – 15:30 - 16:30

Öppen föreläsning för allmänheten och inbjuden kommunalpersonal.

Runt en tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo. Genom att minska matsvinnet till rimliga nivåer skulle många av världens miljöproblem lösas.
Samtidigt som jordens resurser urholkas, klimatet är i en akut kris, och människor svälter så går det att leva gott på maten som kastas.

Föreläsare: Andreas Jakobsson som är journalist, dumpstrare och författare.

Plats

Sjöängen, lokal Aspön

Arrangör

Sensus, Askersund kommun http://www.sjoangen.askersund.se/

Kontaktperson

Darina Gustavsson, tfn: 0583-812 73, mobil: 076-812 73 00 darina.gustavsson@askersund.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan

Kategorier