Storgårdens steg mot mer hållbarhet

torsdag 3 oktober 2019 - fredag 4 oktober 2019 – 11:00 - 17:00

Vi presenterar vår verksamhet, vi går runt på gården och tittar. Möjlighet att inmundiga matsäck kommer att finnas.

Kartans funktion kan ge en otydlig anvisning. Det går bra att ringa arrangören och fråga alternativt pröva denna adress i egen applikation. Rynninge 291, 73272 Fellingsbro.
Platsen ligger ca 4 km väster om Oppboga.

Plats

Storgårdens Lantbruk, Rynninge

Arrangör

Bo och Marita

Kontaktperson

Bo, 070-8540117 bo.haraldson@gmail.com

Inträde

Inget inträde

Anmälan

bo.haraldson@gmail.com

Kategorier