Tidsresa genom skogen vid Salboknös

söndag 25 oktober 2020 – 11:00 - 14:00

Välkomna på en guidning till månadens reservat Salboknös i Ljusnarsbergs kommun. Dagens tur är en fysiskt lite tuffare vandring upp till bergets topp. Guidningen tar oss på en tidsresa, genom istid via industritid till nutid, och från ungskog till gammelskog. Tillsammans filosoferar vi om människans och skogens relation till landskapet.

Söndag 25 oktober kl 11-14. Samling sker vid reservatets parkering. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Hällefors Naturskyddsförening m fl.

Läs mer om reservatet Salboknös och hur man hittar dit: https://www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/salboknos.html

Karta Otillgänglig

Plats

Salboknös naturreservat

Arrangör

Hopajola https://www.studieframjandet.se/Hopajola/naturguidning/manadens-reservat-2020/

Kontaktperson

Ankie Rauséus, 072-546 01 05 natur@hopajola.se

Inträde

Inget inträde

Anmälan

Ingen anmälan

Kategorier